Do cię­cia uży­wamy lasera CO2, który pozwala wyci­nać z wielką precyzją nawet najmniejsze detale, jak rów­nież gra­we­ro­wać sze­ro­kie spek­trum mate­ria­łów. Pole robo­cze naszego plo­tera to 740mm x 460mm.  Jed­nak sam przed­miot może mieć mak­sy­mal­nie wymiary dłuższego boku 740mm, drugi wymiar jest nie­ogra­ni­czony, dzięki temu, że laser jest wyposażony w przelotowy stół.

Cię­cie odbywa się za pomocą wiązki lasera, która poprzez wytwarzane cie­pło tnie lub gra­we­ruje przed­mioty takie jak: drewno, papier, akryl, szkło, guma, skóra czy teksylia. Nawet w tak nie­ty­po­wym mate­riale jak wodo­rosty nori można wyciąć swój wzór.

Wiązka lasera ma okre­śloną sze­ro­kość w zależ­no­ści od obra­bia­nego mate­riału oraz maszyny. Nasz laser posiada meta­lową tubę oraz wyso­kiej klasy soczewki, dla­tego wiązka jest wyjąt­kowo wąska oraz jej sze­ro­kość jest stała.

Zazwy­czaj czas reali­za­cji nisko­na­kła­do­wych pro­jek­tów nie prze­kra­cza 2 dni robo­czych. Jeśli jednak jesteś zdesperowany istnieje tryb ekspresowy. Jednak w wyjątkowych sytuacjach możemy wykonać dane zlecenie dużo szybciej.

Nie musisz przynosić swojego materiału, dysponujemy dużym zapleczem tworzyw. Chętnie też doradzimy co sprawdzi się najlepiej w danym projekcie.

Jeśli nie możesz odebrać osobiście zlecenia, możemy je wysłać kurierem lub dowieźć osobiście (Poznań i okolice).

Wycięcie czy wygrawerowanie jednej sztuki nie stanowi dla nas problemu.

Jeśli nie potrafisz lub nie chcesz przygotować plików, możesz wysłać nam skany, szkice, lub nawet zwykły opis a nasza załoga zajmie się przygotowaniem twojego projektu.

Tworzymy:

Makiety architektoniczne

Szablony

Rzeźby

Stemple i pieczątki

Statuetki

Reklama:
Tworzymy szyldy logotypy, które idealnie sprawdzą się zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz.

Meble:
Laser nadaje się idealnie do tworzenia pojedynczych egzemplarzy mebli. Tnie w takich materiałach jak drewno, mdf czy sklejka.

Szkło / ceramika
Grawerowanie szkła daje niepowtarzalne efekty. Istnieje możliwość grawerowania również na obiektach okrągłych (butelki, kubki).

Do czego może przydać się cięcie lub grawerowanie laserem.